PROJECT

MENU

PROJECT

โคมไฟระย้า สไตล์โมเดิร์นคลาสสิค หรูหรา แบบยุโรปประดับด้วยคริสตัลสวยงามมาก คะ มีหลายขนาดให้เลือกนะคะ

โคมไฟเพดาน ชนิดนี้มักใช้กับบ้านสไตล์โมเดิร์น เพราะให้ภาพลักษณ์ของความทันสมัย และยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้หลายรูปแบบ สามารถใช้ให้แสงสว่างทั่วไปหรือเน้นแสงเฉพาะพื้นที่ก็ได้ค่ะ

PROJECT

 

 โคมไฟระย้า สไตล์โมเดิร์นคลาสสิค หรูหราแบบยุโรป 
 ประดับด้วยคริสตัลสวยงามมากคะ มีหลายขนาดให้
 เลือกนะคะ

 

 โคมไฟเพดาน ชนิดนี้มักใช้กับบ้านสไตล์โมเดิร์น เพราะให้
 ภาพลักษณ์ของความทันสมัย และยังมีความยืดหยุ่นใน
 การใช้งานได้หลายรูปแบบ สามารถใช้ให้แสงสว่างทั่วไป 
 หรือเน้นแสงเฉพาะพื้นที่ก็ได้ค่ะ